Ciljevi i djelatnosti

  • Naslovna
  • O udruzi
  • Ciljevi i djelatnosti

Ciljevi Udruge su:

- unapređenje kvalitete življenja socijalno ugroženih osoba i socijalne isključenosti

- unapređenje usluga socijalne i zdravstvene skrbi

- stvaranje uvjeta za život i oživljavanje njihovih gospodarstava

- unapređenje znanja i vještina u radu sa starima i mladima

- poticanje starih i mladih na aktivno sudjelovanje u društvu

- poboljšanje položaja i uvjeta življenja pripadnika nacionalnih manjina

- očuvanje okoliša i životne sredine,

- poticanje obrazovanja, zapošljavanja i samozapošljavanja

- očuvanje tradicijskih i kulturnih vrijednosti

- humanitarni rad i borba protiv siromaštva

- afirmiranje mladih i osoba starije životne dobi na kulturno-umjetničke i športske aktivnosti

- poticanje mladih na volonterstvo u zajednici

- poticanje na udruživanje i međunarodnu suradnju.