Novi početak

Aktivacija žena u izvaninstitucionlnoj skrbi za starije osobe kroz obrazovanje i zapošljavanje

 

KORISNIK:
Udruga za razvoj lokalnde
zajedice "ISKRA" Sisak

PARTNERI:

Hrvatski zavod za
zapošljavanje, Područni ured Sisak

Centar za socijalnu skrb
Sisak

Fond:  Europski socijalni fond

Operativni program: OP
Učinkoviti ljudski potencijali

2014.-2020.

 

ZAŽELI - PROGRAM ZAPOŠLJAVANJA ŽENA

Broj Poziva: UP:02.1.1.05

Ugovor o dodjeli bespovratnih

sredstava, Kodni broj:

UP.02.1.1.05.0027

 

Naziv projekta:

NOVI POČETAK

 

Aktivacija žena u izvaninstitucionalnoj noj skrbi za starije osobe kroz obrazovanje i zapošljavanje

 

Upravljačko tijelo: Ministarstvo rada i mirovinskog sustava, Ulica grada Vukovara 78, 10000 Zagreb

Posredično tijelo razine 2: Hrvatski zavod za zapošljavanje,

Ured za financiranje i ugovaranje projekata Europske unije,

Radnička cesta 1, 10000 Zagreb

Ukupna vrijednost projekta:

2.144.040,00 kuna

 

Projekt je u cijelosti financiran sredstvima iz Europskog socijalnog fonda

 

Razdoblje provedbe projekta:

01.12.2017. - 31.05.2020

 

CILJEVI PROJEKTA:

Jačanje kapaciteta udruge "Iskra" kao pružatelja izvaninstitucionalnih socijalnih usluga za starije osobe kroz zapošljavanje teže zapošljivih žena i žena s nižom razinom obrazovanja kojima je otežan pristup tržištu rada, poticanje razvoja kompetencija u pružanju socijalnih usluga i borbi protiv socijalne isključenosti i siromaštva te povećati razinu kvalitete života starijih osoba iz ruralnih područja Sisačko-moslavačke županije koja će doprinijeti prevenciji institucionalizacije istih.

 

CILJANE SKUPINE:

Nezaposlene žene prijavljene u evidenciju nezaposlenih HZZ-a, Područni ured Sisak, Ispostave Sunja I Petrinja bez obzira na duljinu prijave u evidenciji, naglaskom na starije od 50 godina, s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem). Priliku za novi početak, stjecanje novih znanja i vještina u radu sa starijim osobama. Profesionalnim usavršavanjem sposobnosti na radnom mjestu istovremeno će graditi svoju sigurnu budućnost i dostojanstveni život u mirovini, koje će im osiguravati visoki standardi profesionalne skrbi u čijem su podizanju i sami sudjelovali.

 

ELEMENTI PROJEKTA:

1. Povezivanje i suradnja ključnih

dionika projekta

2. Zapošljavanje žena iz ciljnih skupina u

svrhu potpore i podrške starijim osobama

3. Potpora i podrška starijim osobama i

osobama u nepovoljnom položaju

4. Osposobljavanje novozaposlenih

žena iz ciljane skupine koje pružaju

potporu i podršku starijim osobama

5. Promidžba i vidljivost

6. Upravljanje projektom i

administracija

 

POKAZATELJI:

 

1. ZAPOŠLJAVANJE 10 ŽENA NA

UGOVOR O RADU NA ODREĐENO

VRIJEME NA 24 MJESECA

2. OSPOSOBLJAVANJE 5 ŽENA IZ

CILJANE SKUPINE ZA POSLOVE

NJEGOVATELJICE – TRAJANJE 4

MJESECA

3. 115 KRAJNJIH KORISNIKA –

STARIJIH OSOBA KOJI PRIMAJU

USLUGE U SVOM DOMU

 

AKTIVNOSTI

ZAPOSLENIH ŽENA

Zaposlene žene svojim radom i aktivnostima poboljšavaju kvalitetu života krajnjih korisnika, pružajući im pomoć u dostavi namirnica, pomoć u pripremi obroka u kućanstvima krajnjih korisnika, pomoć u održavanju čistoće stambenog prostora/domova krajnjih korisnika, pomoć pri oblačenju i svlačenju, briga o higijeni, pomoć u socijalnoj integraciji, pomoć u posredovanju u ostvarivanju raznih prava (dostava lijekova, plaćanje računa, dostava pomagala i sl...), pružanje podrške krajnjim korisnicima kroz razgovore i druženje te uključivanje u društvo, pratnju i pomoć u raznim društvenim aktivnostima. Svaka zaposlena žena pruža potporu i podršku za najmanje 10 krajnja korisnika.

 

KRAJNJI KORISNICI

Pri planiranju projekta imali smo 115 korisnika u evidenciji. Trenutno u evidenciji imamo 125

korisnika koji žive u ruralnim područjima Sisačko-moslavačke županije i i to u: Blinjski Kut, Brđani Cesta, Kinjačka, Gornja Kinjačka, Bestrma, Staro Selo, Čakale, Petrinjci, Drljače/Sunja, Bobovac, Slovinci, Strmen, Šaš i Papići.

 

HIGIJENSKE POTREPŠTINE ZA KRAJNJE KORISNIKE

200 kn/mjesečno vrijednost

"higijenskih paketa"

 

PROGRAM OSPOSOBLJAVANJA ZA NJEGOVATELJICE

 

U tijeku program osposobljavanja za pet njegovateljice.