Kako nas možete podržati?

  • Naslovna
  • Tko nas podržava?
  • Volontiranje

Udruga „Iskra“ je neprofitna Udruga koja svoje rezultate postiže zahvaljujući nesebičnom doprinosu njenih volontera-članova, donatora koji nam pomažu kroz projekte i suradnicima.

Rad Udruge „Iskra“ možete poduprijeti kao pojedinac – fizička ili kao pravna osoba.

Kao pojedinac, svoju donaciju možete uplatiti direktno na račun Udruge (2360000-1102165135, Zagrebačka banka) iz zemlje, odnosno na devizni račun (navesti podatke o računu) iz inozemstva.

Prilikom ispunjavanja naloga za uplatu molimo da navedete sljedeće podatke:

  • Uplatitelj: puno ime i prezime
  • Adresa:
  • Svrha uplate: "donacija".
  • IBAN: HR5223600001102165135
  • Poziv na broj: 00- Vaš OIB (Osobni identifikacijski broj)

Kao pravna osoba, donaciju možete uplatiti na isti način ali je potrebno navesti OIB tvrtke.

Podsjećamo Vas da u skladu sa odredbama Zakona o porezu na dobit (NN 177/2004, Čl. 7, St. 7) doniranjem ostvarujete porezne olakšice:

„Darovanjima iz stavka 1. točke 11. ovoga članka smatraju se darovanja u naravi ili novcu, učinjena u tuzemstvu za kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, sportske, vjerske, ekološke i druge općekorisne svrhe udrugama i drugim osobama koje navedene djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, ako su veća od 2% prihoda ostvarenog u prethodnoj godini. Iznimno, svota može biti i veća od 2% prihoda prethodne godine ako je dana prema odlukama nadležnih ministarstva o provedbi financiranja posebnih programa i akcija.“

Dakle, obveznici poreza na dobit mogu u svoje rashode poslovanja, koji im umanjuju osnovicu poreza, uključiti darovanja u naravi ili u novcu dana u kulturne, znanstvene, odgojno-obrazovne, zdravstvene, humanitarne, športske, vjerske i druge svrhe, udrugama i drugim osobama koje ove djelatnosti obavljaju u skladu s posebnim propisima, do visine 2% ukupnog prihoda ostvarenog u prethodnoj kalendarskoj godini. Obveznici porez na dohodak mogu, po osnovu danih darovanja za neprofitne namjene, povećati svoj osobni odbitak (osobni odbitak je neoporezivi dio dohotka) za iznose danih darovanja, ali najviše do 2% ukupnih primitaka ostvarenih u prethodnoj kalendarskoj godini. Porezna olakšica pri davanju donacija propisana je ne samo za pravne i fizičke osobe koje obavljaju gospodarsku djelatnost, već i za sve fizičke osobe nezavisno iz kojeg izvora ostvaruju dohodak. Tako npr. osoba koja ostvaruje dohodak samo temeljem radnog odnosa, a tijekom godine daruje za neku od nabrojanih neprofitnih namjena, može podnošenjem godišnje prijave poreza na dohodak ostvariti pravo na povećani osobni odbitak za svotu izdatka za darovanja te tako umanjiti poreznu osnovicu.“

Također, u skladu sa odredbama Pravilnika o porezu na dohodak (NN 95/2005, Čl. 89, St. 1, Toč. 11) za priznavanje dijela osobnog odbitka po osnovi danih darovanja prema Čl. 36, St. 27 Zakona, treba priložiti PRESLIKE NALOGA o doznaci u novcu.