Najava eventa „ISKRE“ na portalima povodom Međunarodnog dana starijih osoba