Evidencijski broj nabave: UP.02.1.1.05.0027-1 - Zapisnik o postupku pregleda i ocjenjivanja ponuda

  • Naslovna
  • Novosti
  • Evidencijski broj nabave: UP.02.1.1.05.0027-1 - Zapisnik o postupku pregleda i ocjenjivanja ponuda
Datum objave: 05.04.2018.

Sukladno Prilogu III. Postupci nabave za osobe koje nisu obvemici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio Ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.05.0027. u sklopu Programa zapošljavanja žena „Zaželi“ (Broj poziva: UP.02.1.1.05) .na temelju Dokumentacije za nadmetanje proveden je pregled i ocjena zaprimljenih ponuda sukladno postupku javne nabave, evidencijski broj: 02.1.1.05.0027-1.

Zapisnik o pregledu i ocjenjivanju ponuda

Povratak