Odluka o poništenju Javne nabave

Datum objave: 05.04.2018.

Sukladno Prilogu III. (članak 5.4.) Postupci nabave za osobe koje nisu obveznici Zakona o javnoj nabavi, koji je sastavni dio s Ugovom o dodjeli bespovratnih sredstava Kodni broj: UP.02.1.1.05.0027 u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“ (Broj poziva: UP.02.1.1.05)  te u svezi sa članka 6.5. Dokumentacije za nadmetanje, osoba ovlaštena za zastupanje Naručitelja, Maja Vender, predsjednica dana 20.02.2018. donosi: 

ODLUKA  O PONIŠTENJU 

Povratak