Oglas za posao- JAVNI POZIV RADNICA ZA POMOĆ I PODRŠKU STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA

 • Naslovna
 • Novosti
 • Oglas za posao- JAVNI POZIV RADNICA ZA POMOĆ I PODRŠKU STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA
Datum objave: 05.04.2018.

 

 

Oglas za posao- JAVNI POZIV

RADNICA ZA POMOĆ I PODRŠKU STARIJIM I NEMOĆNIM OSOBAMA
Mjesto rada:  SISAČKO-MOSLAVAČKA ŽUPANIJA , Grad Sisak

Traženo radnika: 1
Poslodavac: UDRUGA ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE ‘ISKRA“ SISAK
Rok za prijavu: 12.02.2023

 

Vrsta zaposlenja: Na određeno; dopuna radnih mjesta

Radno vrijeme: Puno radno vrijeme

Smještaj: Nema smještaja

Naknada za prijevoz: Bez naknade ili Djelomična naknada (ovisno o udaljenosti mjesta stanovanja radnice i krajnjeg korisnika)

 

Natječaj vrijedi od:  09.02.2023.

Natječaj vrijedi do:  12.02.2023.

 

Posloprimac

Razina obrazovanja:

 • Bez škole
 • Osnovna škola niži razredi
 • Završena osnovna škola
 • Srednja škola 3 godine
 • Srednja škola 4 godine

Radno iskustvo:  Nije važno

 

Ostale informacije:

Zapošljavanje žena, pripadnica ciljane skupine se provodi u okviru Programa zapošljavanja žena "ZAŽELI, faza III" za prijem u radni odnos na određeno vrijeme na projektu

„Novi početak“,  faza III, UP.02.1.1.16.0271

Opis poslova:

 • rad i aktivnosti za poboljšanje kvalitete života korisnika
 • pomoć u dostavi namirnica, lijekova i  pripremi obroka
 • pomoć u kućanskim poslovima, održavanju čistoće doma i održavanju okućnice
 • briga o higijeni
 • pomoć u ostvarivanju raznih prava i izvršavanja obaveza ( plaćanje računa i sl.)
 • pružanje podrške kroz razgovore i druženje
 • pratnja i pomoć u raznim društvenim aktivnostima te uključivanju u društvo
 • drugi poslovi vezani uz skrb starijih osoba i osoba u nepovoljnom položaju

 

Svaka zaposlena žena pružat će potporu i podršku za najmanje šest krajnjih korisnika.

Trajanje radnog odnosa:  6 mjeseci

Uvjet za prijavu na oglas:

 • nezaposlene žene upisane u evidenciju nezaposlenih osoba HZZ-a s najviše završenim srednjoškolskim obrazovanjem

 

Prednost pri zapošljavanju ostvaruju žene pripadnice ciljanih skupina koje pripadaju teže zapošljivim/ ranjivim skupinama, za koje je uz prijavu dostavljena i odgovarajuća dokazna dokumentacija iz koje je vidljivo da je pripadnik ranjive skupine neovisno o pozivanju na pripadnost ranjivoj skupini u samoj zamolbi.
Ciljanje skupine osobito obuhvaćaju: žene od 50 godina i više, žene s invaliditetom, žrtve trgovanja ljudima, žrtve obiteljskog nasilja, azilantice, žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl., liječene ovisnice, povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci, pripadnice romske nacionalne manjine, beskućnice, ostale ranjive skupine.


Kandidati su dužni priložiti:

 • potpisanu vlastoručno izjavu o suglasnosti sa uvjetima javnog natječaja, korištenjem i obradom osobnih podataka u svrhu provedbe postupka nakon objavljenog javnog natječaja te prijavu za posao (izjava i prijava dostupna na web stranici Udruge  www.udruga-iskra.hr – dokument se nalazi na dnu stranice)
 • životopis sa obaveznom naznakom kontakt telefona
 • preslika svjedodžbe/potvrde škole ili izjava da osoba nema završeno nikakvo obrazovanje
 • uvjerenje nadležnog suda (ne starije od 6 mjeseci) da se protiv osobe ne vodi kazneni postupak
 • potvrdu Hrvatskog zavoda za zapošljavanje kojom osoba dokazuje da je prijavljena u evidenciju nezaposlenih osoba (potvrda mora biti izdana nakon objave Oglasa)

 

Kandidati su u prijavi dužni naznačiti kojoj ciljanoj skupini pripadaju te priložiti odgovarajući dokaz:
– Žene od 50 godina i više (osobna iskaznica)
– Žene s invaliditetom (nalaz, rješenje ili mišljenje relevantnog tijela vještačenja o vrsti, stupnju ili postotku oštećenja ili potvrde o upisu u hrvatski registar osoba s invaliditetom)
– Žrtve trgovanja ljudima ( uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva trgovanja ljudima)
– Žrtve obiteljskog nasilja ( uvjerenje / potvrda centra za socijalnu skrb iz kojega je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine žrtva obiteljskog nasilja)
– Azilatnice ( odluka o odobrenju azila koju izdaje MUP)
– Žene koje su izašle iz sustava skrbi ( domova za djecu), udomiteljskih obitelji, odgojnih zavoda i sl. ( rješenje / uvjerenje centra za socijalnu skrb o prekidu prava na smještaj kao oblika skrbi izvan vlastite obitelji)
– Liječene ovisnice (potvrda institucije/udruge/pravne osobe da se liječila od ovisnosti o drogama)
– Povratnice s odsluženja zatvorske kazne unazad 6 mjeseci ( potvrda o otpuštanju)
– Pripadnice romske nacionalne manjine ( izjava osobe o pripadnosti nacionalnoj manjini)
– Beskućnice ( rješenje Centra za socijalnu skrb o smještaju u prihvatilište/prenoćište odnosno o korištenju usluge poludnevnog boravka ili potvrda pružatelja usluge smještaja u prihvatilište/prenoćište ili pružatelja usluge poludnevnog boravka da je osoba korisnik usluge ili uvjerenje/potvrda centra za socijalnu skrb iz kojeg je vidljivo da je pripadnica ciljane skupine beskućnica).
– Ostale ranjive skupine ( potvrda/uvjerenje ili drugi jednakovrijedan dokument nadležnih institucija iz kojeg je vidljivo da se radi o pripadnici ranjive skupine).

 

Prijave na oglas podnose se :

putem e-maila: info@udruga-iskra.hr

ili

osobno u sjedištu Udruge na adresi Nikole Tesle 17 u Sisku.

Podnositelji prijave koji nisu podnijeli pravodobnu i urednu prijavu ili ne ispunjavaju formalne uvjete iz oglasa, ne smatraju se kandidatima prijavljenim na oglas.

 

Udruga Iskra Sisak zadržava pravo poništenja oglasa bez posebnog objašnjenja.

Javni oglas objavljuje se na web stranici Hrvatskog zavoda za zapošljavanje, web stranici Udruge „Iskra“ www.udruga-iskra.hr  i na oglasnoj ploči Hrvatskog zavoda za zapošljavanje Sisak

Projekt je u skladu s europskim i nacionalnim preporukama o unaprjeđenju položaja žena na tržištu rada i zaštite prava žena, kao i sa smjernicama politika zapošljavanja država članica EU s naglaskom na promicanje socijalne uključenosti i suzbijanja siromaštva, posebice radi činjenice da će se kao sudionice ovih aktivnosti uključivati žene koje su u nepovoljnom položaju na tržištu rada, a koje će skrbiti o starijim osobama i osobama u nepovoljnom položaju

Poslodavac: UDRUGA ZA RAZVOJ LOKALNE ZAJEDNICE ‘ISKRA“ SISAK

Kontakt:

 • osobni dolazak: Nikole Tesle 17, 44000 Sisak
 • e-mail: info@udruga-iskra.hr

Prijava -privola

Povratak