Što radimo?

Udruga za razvoj lokalne zajednice „ISKRA“ Sisak je neprofitna udruga, osnovana 13. srpnja 2010. godine, čiji je cilj, sukladno Statutu, unapređenje kvalitete življenja socijalno ugroženih osoba i socijalne uključenosti te unapređenje usluga socijalne i zdravstvene skrbi, stvaranje uvjeta za život  i zaštita okoline. Udruga isključivo i neposredno slijedi ciljeve općekorisnog i humanitarnog karaktera.

Naš je osnovni cilj  briga i skrb o socijalno ugroženim, a posebno starijim, bolesnim i nemoćnim osobama na području Sisačko-moslavačke županije, neovisno o njihovoj socijalnoj, nacionalnoj, vjerskoj, političkoj ili bilo kojoj drugoj pripadnosti. Naglašavamo da se radi o osobama treće životne dobi koji žive na područjima od posebne državne skrbi, ratom opustošena.

Također radimo na prevenciji socijalne isključenosti marginaliziranih skupina kroz razne projekte te smo također sudjelovali u izradi projekta iz području kulture.

Od samog početka surađujemo sa Sisačko-moslavačkom županijom, Gradom Siskom, Ministarstvom za demografiju, obitelj, mlade i socijalnu politiku provodeći brojne projekte kontinuirano, a od 2014. godine smo korisnici i bespovratnih sredstava kroz projekte iz Europskog socijalnog fonda.

Trenutno provodimo projekt  „Novi početak – Aktivacija žena u izvaninstitucionalnoj skrbi za starije osobe kroz zapošljavanje i obrazovanje”  u sklopu programa zapošljavanja žena „Zaželi“. Više o projektu (link)