Financijska potpora Sisačko-moslavačke županije i za aktivnosti u 2019.godini

  • Naslovna
  • Novosti
  • Financijska potpora Sisačko-moslavačke županije i za aktivnosti u 2019.godini
Datum objave: 05.04.2018.

Predsjednica Udruge Maja Vender je potpisala ugovor o financijskoj potpori Sisačko-moslavačke županije i za aktivnosti u 2019.godini za projekt "Prevencija socijalne isključenosti marginaliziranih skupina iz ruralnih predjela Sisačko-moslavačke županije" u iznosu od 13.000,00 kuna.

Povratak